مورد مشابه ای یافت نشد.لیست مطالب مشابه :

- كارگاه مديريت خشم

- اضطراب امتحان، علل و علایم آن

- ماده‌ای که استرس را در امتحانات کاهش می‌دهد!

- کارگاه روش های مطالعه اثربخش

- اعضاي شوراي برنامه ريزي مركز مشاوره و سلامت دانشجويي

- برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل

- طرح احیای تحصیلی

- از برگزیدگان جشنواره عکس نفس پاک در روز جوان تقدیر شد.

- برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل 1

- کارگاه مهارت ارتباط موثر برگزار شد