دانشجويان آسيب پذير در طرح پايش سلامت روان پيگيري شدند

پس از اجراي طرح پايش سلامت روان با شركت 590 از دانشجويان ورودي جديد مهر ماه ،   تمام دانشجويان آسيب پذير شناخته شده در مصاحبه ها و پرسشنامه هاي سلامت روان توسط همكاران روانشناس مورد پيگيري قرار گرفتند. دانشجوياني كه نيازمند ادامه جلسات درماني بودند، به متخصص مربوطه ارجاع داده شدند.

اميد است كه با انجام و پيگيري اين طرح، از آسيب هاي بعدي و افت تحصيلي دانشجويان در ترم هاي آينده پيشگيري شود. لذا همكاري دانشجويان عزيز در اين زمينه كمك بزرگي به پيشرفت  و موفقيت ايشان خواهد بود.


طرح پايش سلامت روان و جسم دانشجويان ورودي بهمن ماه

طرح پايش سلامت روان و جسم دانشجويان ورودي بهمن ماه، در حال اجراست.در اين طرح با حضور كارشناس پرستاري و همچنين روانشناس باليني بررسي كامل سلامت جسم و روان دانشجويان عزيز انجام مي شود.

لذا از دانشجويان عزيز ورودي بهمن ماه كه تاكنون موفق به انجام غربالگري سلامت جسم و روان خود نشده اند درخواست مي وشد به مركز مشاوره و سلامت دانشجويي مراجعه نمايند.


كارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي

جلسه اول كارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي با حضور سركار خانم مرواريدي برگزار شده است. در اين كارگاه نكاتي در زمينه نحوه شروع، ادامه و خاتمه ارتباط و مديريت مشكلات موجود در ارتباط ها بيان مي شود. اين جلسات در روزهاي شنبه هر هفته ساعت  12 الي 14 برگزار مي شود.


كارگاه تحليل رفتار متقابل برگزار شد

اولين جلسه از سلسله جلسات "كارگاه تحليل رفتار متقابل" (TA)  با حضور آقاي متين فر، دانشجوي دكتري روانشناسي برگزار شد. تحلیل رفتار متقابل یک تئوری روانشناسی است که در حل مشکلات احساسی و رفتاری، مورد قبول جامعه روانشناسی قرار گرفته است. جلسات بعدي اين كارگاه در روزهاي پنجشنبه ساعت 12 الي 14 برگزار خواهد شد.

تحليل رفتار


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحات