كارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي

جلسه اول كارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي با حضور سركار خانم مرواريدي برگزار شده است. در اين كارگاه نكاتي در زمينه نحوه شروع، ادامه و خاتمه ارتباط و مديريت مشكلات موجود در ارتباط ها بيان مي شود. اين جلسات در روزهاي شنبه هر هفته ساعت  12 الي 14 برگزار مي شود.


كارگاه تحليل رفتار متقابل برگزار شد

اولين جلسه از سلسله جلسات "كارگاه تحليل رفتار متقابل" (TA)  با حضور آقاي متين فر، دانشجوي دكتري روانشناسي برگزار شد. تحلیل رفتار متقابل یک تئوری روانشناسی است که در حل مشکلات احساسی و رفتاری، مورد قبول جامعه روانشناسی قرار گرفته است. جلسات بعدي اين كارگاه در روزهاي پنجشنبه ساعت 12 الي 14 برگزار خواهد شد.

تحليل رفتار


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات