كارگاه تحليل رفتار متقابل برگزار شد

اولين جلسه از سلسله جلسات "كارگاه تحليل رفتار متقابل" (TA)  با حضور آقاي متين فر، دانشجوي دكتري روانشناسي برگزار شد. تحلیل رفتار متقابل یک تئوری روانشناسی است که در حل مشکلات احساسی و رفتاری، مورد قبول جامعه روانشناسی قرار گرفته است. جلسات بعدي اين كارگاه در روزهاي پنجشنبه ساعت 12 الي 14 برگزار خواهد شد.

تحليل رفتار


تریبون آزاد \" مخاطب خاصت کیه؟؟\"

دوره دانشجویی دوره مواجهه دانشجویان با مسایل عاطفی و ارتباطی است. برخورداری از مهارت های لازم برای مدیریت این ارتباط ها باعث پیشگیری از آسیب های احتمالی و بهره مندی بیشتر دانشجویان از فضای دانشگاهی می شود. دانشجویان عزیز می توانند در تریبون آزاد " مخاطب خاصت کیه؟" روز سه شنبه 18 آبان ماه 95 با دیدگاه های مختلف در این زمینه آشنا شوند.

مخاطب خاصت چیه؟


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات