تریبون آزاد \" مخاطب خاصت کیه؟؟\"

دوره دانشجویی دوره مواجهه دانشجویان با مسایل عاطفی و ارتباطی است. برخورداری از مهارت های لازم برای مدیریت این ارتباط ها باعث پیشگیری از آسیب های احتمالی و بهره مندی بیشتر دانشجویان از فضای دانشگاهی می شود. دانشجویان عزیز می توانند در تریبون آزاد " مخاطب خاصت کیه؟" روز سه شنبه 18 آبان ماه 95 با دیدگاه های مختلف در این زمینه آشنا شوند.

مخاطب خاصت چیه؟


کارگاه های آموزشی مهارت های مطالعه، یادگیری و مدیریت زمان

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

دوره های آموزشی "مهارت های مطالعه، یادگیری و مدیریت زمان" با حضور سرکار خانم کاظم زاده برگزار می شود... از دانشجویان عزیز تقاضا می شود جهت ثبت نام به مرکز مشاوره دانشجویی و یا امور فرهنگی مراجعه نمایند.

 

مهارت های مطالعه و یادگیری


همایش خانواده و دانشگاه

با توجه به اهمیت خانواده در کیفیت عملکرد تحصیلی دانشجویان، همایش خانواده و دانشگاه در تاریخ 13 آبان 95 از ساعت 15 الی 17  برگزار خواهد شد. منتظر حضور گرم والدین محترم هستیم.

 

همایش خانواده و دانشگاه


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات