ویژگی های منجصر به فرد مدیر موفق

کارمندان نقش و سهم خود در سازمان را از طریق روسایشان تصور می‌کنند. در این میان، عده کمی از مدیران هستند که کارمندان خود را با موفقیت تربیت می‌کنند و سازمان را به درجات بالا ارتقا می‌دهند. این عده از مدیران را می‌توان به سه دسته مدیران خوب، مدیران عالی و مدیران استثنایی تقسیم‌بندی کرد.

مدیران خوب، در تئوری خوب به نظر می‌رسند. مدیران بزرگ، شخصیت بزرگی دارند و عمل آن‌ها نشان دهنده ارزش آن‌ها است. اما مدیران استثنایی فرا‌تر از این هستند؛ نه به خاطر کارهایی که انجام می‌دهند و شما آن‌ها را می‌بینید، بلکه به دلیل کارهایی که از چشم شما پنهان است.


6 نکته برای مدیران برای بهبود فرهنگ محیط کار

یکی از بهترین راه‌ها برای محافظت از گردش مالی بالا، بهبود فرهنگ شرکت‌تان از سطح پایه‌ای آن است. وقتی افراد بدانند که در جایی با فلسفه‌ای اندیشمندانه و الهام‌بخش کار می‌کنند، با احتمال کمتری دنبال جای بهتر می‌گردند.


5 بعد مهم شخصیتی در محل کار و تاثیر آن بر کار

اخیراً توجه بسیار زیادی به تست‌های شخصیت و ارزیابی رفتاری مبذول می‌شود. خیلی از کارها برای تعیین افراد برای مصاحبه، موفقیت در جابه‌جایی‌های پستی، پیشرفت و ارتقای کارمندان موجود، ارزیابی و تقویت مهارت‌های شنوایی و ارتباطی و کنترل واکنش‌های احساسی و مربوط به وجدان کاری، از چنین ابزارهایی استفاده می‌شود.


7 روش که بهره وری را افزایش می دهد

بهره‌وری در اکثر مشاغل دنیا در حال کاهش است. مرکز آمار نیروی کار آمریکا نشان داد که طی فصل چهارم سال 2014،  بهره‌وری به میزان 8/1 درصد کاهش داشته‌است. این امر، روند نامناسبی برای کسب و کارها، خواه کارکنان حقوق بگیر یا کارآفرینان است.

به این ترتیب، کسب و کارها باید به دنبال ابزارهایی باشند تا به کارکنان خود برای بهره‌وری بیشتر کمک‌کنند. پس کسب و کارها باید به دنبال ابزارهایی باشند تا به کارکنان خود برای بهره‌وری بیشتر کمک‌کنند

 


مدیریت انگیزه ها

منابع انسانی سازمان، متشکل از مجموعه ای از نیرو های ستادی و صف می باشد که با تشریک مساعی و همکاری، همواره در جهت تحقق اهداف سازمان به فعالیت مشغول هستند. این منابع انسانی امروزه تحت عنوان سرمایه های سازمان یا سرمایه های انسانی شاخته می شوند. یکی از مزیت های سازمان های پیشرو و موفق داشتن نیروی انسانی برانگیخته است. انگیزه به کارکنان نیرو و جهت می دهد تا همواره با روحیه بالا با انجام بهینه وظایف شغلی، تولید و بهره وری سازمان خویش را به پیش ببرند. در آینده سازمان ها (و جوامع) بر اساس کیفیت فن آوری و نیز منابع انسانی خویش به رقابت خواهند پرداخت. در چنین رقابتی نیروی کار برانگیخته، سرمایه راهبردی مهمی به حساب می آید.


10 عادت مدیران موفق

10 عادت مدیران موفق به قرار زیر است...


عملکرد شغلی

92 05 08 02

عملکرد شغلی: اهمیت انگیزه در انجام کارها

عملکرد برابر است با توانایی ضربدر انگیزه


   1