عنوان : کارگاه مصاحبه بالینی با حضور اعضای شورای استانی مراکز مشاوره دانشجویی

شرح تصویر : با حضور دکتر بیگدلی\r\n26 و 27 خردادماه 94

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸-۰۱-۰۶