مشاور چگونه مي تواند در حل مشكلاتم به من كمك كند؟


تاریخ ثبت : ۲۷-۰۵-۹۴
بازدید : ۱۱۵۳

مشاوره به معنی پند و اندرز دادن نیست، مشاور به دنبال این است که به شما کمک کند تا بر مسائلی که شما را نگران کرده یا به زحمت انداخته، تمرکز کنید و به درک روشنی از آنها برسید. نقش مشاور حمایت کردن، درک کردن، گوش دادن و پاسخ دادن بدون قضاوت و انتقاد است. او به ارزش ها، انتخاب ها و سبک زندگی شما احترام می گذارد و کمک می کند تا احساساتتان را بشناسید و در مواردی، آنچه را که در لایه های زیرین مشکلات کنونی شما وجود دارد، شناسایی کنید. او می تواند در تصمیم گیری ها، انتخاب ها یا تغییراتی که به نفع تان است، شما را یاری کند.

مشاور به حل اکثرمشکلات فردي، ارتباطی یا هویتی کمک می کند؛ از جمله، اضطراب و افسردگی، مشکلات ارتباطی و خانوادگی، مشکلات جنسی و مسائل هویتی تسلط دارد. مشاوره هم چنین، می تواند به حل مشکلاتی مانند، سازگاری با محيط جدید، حل مشكلات با خانواده، مقابله با شرایط دشوار، تصمیم گیری ها و انتخاب های سخت و یا مشکلات خاص مانند اعتیاد، کمک کند. گاهي دانشجويان با مسايلي درگير هستند كه با كمك درمانگر به راحتي قابل رفع و سازگاري است، اما به دليل عدم آگاهي كافي جهت رفع آن اقدامي نمي كنند.
صبر نکنید تا مشکلات، بزرگ و جدی شوند. بهتر است وقتی مشکلاتتان خفیف هستند، به ما مراجعه کنید، طوری که، بتوان مشکل را سریع تر حل کرد.