ايا مراجعه به مركز مشاوره نشان دهنده ضعيف بودن يا غيرعادي بودن من است؟


تاریخ ثبت : ۲۷-۰۵-۹۴
بازدید : ۱۱۲۰

در حال حاضر سالانه حدود 280- 300 جلسه مشاوره در مركز مشاوره دانشجويي موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري تشكيل مي شود. لذا دانشجويان بسياري براي حل مشكلات خود مشورت با متخصصان مركز مشاوره را انتخاب مي كنند. در احاديث بسياري از بزرگان ما به مشورت با اهل هر حرفه اي توصيه شده است. بنابراين نگراني درمورد ديدگاه ديگران به مراجعه شما وجود ندارد.