برگزاری جلسه همراهان سلامت


تاریخ ثبت : ۱۶-۱۰-۹۶    موضوع : اخبار سایت    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۴۵۶

نظر به اینکه مصاحبه گران روانشناختی طی فرایند مصاحبه اولیه موظف بودند که افرادی را که پتانسیل بیشتری برای رفتار های کمک کردن، همدلی و ...دارند برای بخش سفیران سلامت؛ معرفی نمایند؛ تعداد زیادی از دانشجویان در این خصوص ثبت نام نمودند. در جلسه ای که مورخ 96.08.15 برگزار گردید، ابتدا سرکار خانم فاضل نسب طی یک سخنرانی همیاران سلامت را با کانون و مزایای عضویت در آن آشنا نمودند سپس سرکار خانم منتخب کارگاه آموزشی در ارتباط با شناسایی علائم افسردگی و چگونگی کمک به افراد افسرده داشتند.


   پرینت مطلب

ثبت نظر