كارگاه مديريت خشم

كارگاه مديريت خشم


تاریخ خبر : ۱۲-۱۲-۹۶    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

كارگاه آموزشي مديريت خشم در تاريخ 12اسفند ماه ساعت 9الي13 برگزار گرديد،در اين كارگاه سركار خانم تقي زاده با همكاري دانشجويان به بررسي عوامل زمينه ساز در مديريت خشم  وررفتار هاي ناكارامد تكرار شونده پرداختن وبراي پيشگيري از آسيب هاي آتي  به بحث وبررسي نشستند
پرتال مركز مشاوره و سلامت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری