توجه ويژه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري به مركز مشاوره دانشجويي

توجه ويژه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري به مركز مشاوره دانشجويي


تاریخ خبر : ۰۷-۰۴-۹۴    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

رئيس مركز مشاوره دانشگاه فردوسي مشهد طي سخنراني مورخ 27/3/94 در كارگاه هاي تخصصي برگزار شده در موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري از توجه ويژه معاون محترم دانشجويي، آقاي مهندس فاضل نسب به حوزه خدمات روانشناسي و سلامت تقدير و تشكر كردند.

طبق گفته ايشان پيشرفت روزافزون مركز مشاوره، فعاليت منظم و سازمان يافته اين بخش مرهون بذل اهميت مسئولين مركز به اهداف سلامت روان و جسم دانشجويان موسسه اقبال لاهوري است.

رئيس محترم مركز مشاوره دانشگاه فردوسي مشهد از طريق نامه شماره 206 به تاريخ 30/3/94 تقدير خود را از معاون محترم دانشجويي آقاي مهندس فاضل نسب و مسئول مركز مشاوره خانم درگاهيان و ساير همكاران اين بخش ابراز داشتند.
پرتال مركز مشاوره و سلامت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری