- دانشجويان آسيب پذير در طرح پايش سلامت روان پيگيري شدند

- طرح پايش سلامت روان و جسم دانشجويان ورودي بهمن ماه

- كارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي

- كارگاه تحليل رفتار متقابل برگزار شد

- جشنواره عكس نفس پاك

- طعم بيست

- فعاليت مركز مشاوره و سلامت دانشجويي در سال تحصيلي جديد

- همايش چگونه با فرزندم ارتباط برقرار كنم؟

- مهارت هاي پيش از ازدواج

- ثبت نام دوره هاي مهارت هاي زندگي

- اعضاي شوراي برنامه ريزي مركز مشاوره و سلامت دانشجويي

- آيين نامه تشكيل مركز مشاوره و سلامت دانشجويي

- توجه ويژه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري به مركز مشاوره دانشجويي

- آغاز ثبت نام دوره های آمادگی کنکور ارشد 94

- دوره تابستانی احیای تحصیلی

- بازدید اعضای شورای هماهنگی مراکز مشاوره استان خراسان رضوی از مرکز مشاوره

- کارگاه های تخصصی مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی استان خراسان رضوی

- آشنایی با مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی