- مراسم تجلیل دانشجویان برتر علمی، پژوهشی و فعالان مرکزمشاوره

- مراسم تجليل از دانشجويان برتر برگزار شد