طرح پايش سلامت دانشجويان نو ورود

طرح پايش سلامت دانشجويان نو ورود


تاریخ خبر : ۰۹-۰۸-۹۷    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

از آنجايي كه سلامت جسم وروان ، تضمين كننده مؤفقيت هاي دانشجويان درآينده مي باشد، مطابق سال هاي گذشته طرح پايش  جهت سنجش وارتقاي سلامت براي دانشجويان ورودي 1397با همكاري خانم فاضل نسب وخانم موسي پوربرگزار گرديد.

اطلاعات به دست آمده ازمعاينات درهرمرحله به دانشجويان ارائه ودرصورت نياز جهت پيگيري بعدي به مركز دعوت مي شوند.
پرتال مركز مشاوره و سلامت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری